Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. januar 2015. Det er den med Byrådets mødekalender 2015.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Byrådets mødekalender 2015
 • #3 - Kommunal garantistillelse generelt og Forlev Friskole
 • #4 - Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse
 • #5 - Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bø-strup til offentlig høring
 • #6 - Spildevandsplan 2015 -2018
 • #7 - Forslag til lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik Ndr. Ringgade 24, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 16 og tilhørende miljøscreening
 • #8 - Forslag til lokalplan 1132 for dagligvarebutik ved Skovsøviadukten, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening
 • #9 - Forslag til lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse
 • #10 - Forslag til lokalplan 1139 for dagligvarebutik ved Byskovvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening
 • #11 - Genoptagelse - Navneændring af Antvorskovhallen
 • #12 - Genoptaget - Julebelysning - Ledningsnet
 • #13 - Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT påbud)
 • #14 - Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland
 • #15 - Godkendelse af takster for budget 2015 - Plejecenter Møllebakken
 • #16 - Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende klage
 • #17 - Budget 2016 - Budgetproces for 2016-2019
 • #18 - Rengøring 2014/2015 - udbud
 • #19 - Udmøntning af budgetreduktion målrettet aflastning
 • #20 - Anmodning om optagelse af sag: Kommunens politik vedrørende aflastning på handicapområdet - Enhedslisten
 • #21 - Anmodning om optagelse af sag: Skælskør Billedskole - Enhedslisten
 • #22 - Nationale test - resultater 2014 (Lukket punkt)
 • #23 - Opsigelse af kontrakt (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. januar 2015. Det er den med Byrådets mødekalender 2015.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung