Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. februar 2022. Det er den med Budgetopfølgning 1 for 2022 - samlet.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Forslag til forretningsorden for byrådet (B)
 • Ny dato for byrådsmøde i august 2022 (B)
 • Budgetopfølgning 1 for 2022 - samlet (B)
 • Genåbning af budget 2022 (B)
 • Lånoptagelse (B)
 • Afrapportering kapitalforvaltning 2021 og forhøjelse af kassekredit (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling januar 2022 (B)
 • Prioritering af stimidler og herunder økonomi vedr. Trailcenter (B)
 • Godkendelse af takster for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S (B)
 • Godkendelse af takster for spildevand for 2022 for SK Spildevand A/S (B)
 • Genoptaget - Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
 • Regulativ for husholdningsaffald 2023 - til høring (B)
 • Etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B)
 • Beslutning om oprensning af PFAS på brandskolen, Engen og Rundingen (B)
 • Vandsynsråd 2022-2025 (B)
 • KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) 2022-2025 (B)
 • Beslutning angående Trafiksikkerhedsudvalget i perioden 2022-2025 (B)
 • Naturforum 2022-2025 (B)
 • Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)
 • Beslutning angående bymidtegrupperne i perioden 2022-2025 (B)
 • Vederlagsmodel for stedfortrædere i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg samt regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. (B)
 • Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd 2022-2025 (B)
 • Ændring af vedtægter for handicaprådet (B)
 • Vedtægtsændring - Supplering af medlemmer fra tilslutningskommuner til bestyrelsen i CSU-Slagelse (B)
 • Udpegning til Sjællands Teater (B)
 • Kommerciel benyttelse af Korsør Byvåben (B)
 • Initiativsag - Kommunalt solcelleanlæg (B)
 • Initiativsag - Ekstra arbejdskraft på social- og sundhedsområdet (B)
 • Initiativsag - Støtte til forslag om afskaffelse af broafgiften på Storebæltsbroen (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. februar 2022. Det er den med Budgetopfølgning 1 for 2022 - samlet.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung