Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. maj 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Byrådets behandling af beslutning om nedlæggelse af Kommunikation og Marketing.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Borgerrådgiverens rapport for januar til april 2016
 • #3 - Godkendelse af Værdighedspolitik for ældreplejen
 • #4 - Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - endelig godkendelse
 • #5 - Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
 • #6 - Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
 • #7 - Korsør Erhvervspark 4220 - Tildeling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af adgangsvej
 • #8 - Vandsportscenter Halsskov Færgehavn
 • #9 - Tidselbjerget, strukturplan - anmodning om midler til opstart
 • #10 - Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tude å projekt
 • #11 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvt. 2015 og 1. kvt. 2016 godkendt i fagudval
 • #23 - Anmodning om optagelse af sag: Byrådets behandling af beslutning om nedlæggelse af Kommunikation og Marketing
 • #12 - Resultatet af sagsgennemgangen på det specialiserede børne- og ungeområde
 • #19 - Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse
 • #13 - Økonomisk politik for Slagelse Kommune (2016)
 • #14 - Indkøbspolitik
 • #15 - Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune
 • #16 - Kontrakt mellem Røde Kors og Slagelse Kommune
 • #17 - Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg 2016-2019
 • #18 - Udpegning til Handicaprådet
 • #20 - Anmodning om optagelse af sag: Arbejdsmiljøforhold på Plejecenter Smedegade
 • #21 - Anmodning om optagelse af sag: Krav til private udbydere af hjemmepleje
 • #22 - Anmodning om optagelse af sag: Betaling af tilskud til Væksthus Sjælland
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. maj 2016. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Byrådets behandling af beslutning om nedlæggelse af Kommunikation og Marketing.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung