Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. april 2018. Det er den med Initaitivsag om Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)
 • #3 - Regnskab 2017 (B)
 • #4 - Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)
 • #5 - Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)
 • #6 - Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)
 • #7 - Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)
 • #8 - usteret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)
 • #9 - Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)
 • #10 - Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)
 • #11 - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)
 • #12 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)
 • #13 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)
 • #14 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)
 • #15 - Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #16 - Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)
 • #17 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)
 • #18 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)
 • #19 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)
 • #20 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)
 • #21 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)
 • #22 - Naturforum 2018 - 2021 (B)
 • #23 - Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)
 • #24 - Forespørgsel om leje af grønt areal (B)
 • #25 - Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)
 • #26 - Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B
 • #27 - Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B
 • #28 - Orientering om reform af valgbarhedsområdet (O)
 • #29 - Årsrapport Korsør Havn (B)
 • #30 - Genudpegning som følge af Søren Hald Christensens flytning fra Slagelse Kommune(B)
 • #31 - Ny udpegning til SK Forsyning
 • #32 - Udpegning til SK Forsyning A/S (B)
 • #33 - Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B) - genoptagelse
 • #34 - Udpegning til Slagelse Gymnasium (B) - genoptagelse
 • #35 - Udpegning til Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)
 • #36 - Ny udpegning til Ø-Udvalget (B)
 • #37 - Initiativsag - Sammenhængende ungeindsats og FGU (B)
 • #38 - Initiativsag - Lockout midler Slagelse (B)
 • #39 - Initiativsag - Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. april 2018. Det er den med Initaitivsag om Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung