Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. juni 2019. Det er den med Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • (Udsat) Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)
 • Anmodning om udtræden fra Byrådet (B)
 • Udtrædelse af bestyrelsen for Korsør Havn (B)
 • § 17 stk. 4-udvalg for mental sundhed og trivsel (B)
 • Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)
 • Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)
 • Status for alle anlægsprojekter 2019 med forslag til periodisering mm. (B)
 • Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)
 • Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2018 (B)
 • Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)
 • Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)
 • Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)
 • Forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej med tilhørende kommuneplantillæg (B)
 • Forslag til Lokalplan 1214 Sommerhusområde ved Violvej, Bildsø (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1207, Boligområdet Golfparken, Slagelse (B)
 • Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)
 • Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)
 • Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)
 • Frigivelse af anlægsbevillinger til forbedring af mobildækning i Slagelse Kommune (B)
 • Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2019 (O)
 • Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)
 • Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)
 • Initiativsag - Arbejdsgruppen for udvikling af Antvorskov (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. juni 2019. Det er den med Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung