Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. juni 2018. Det er den med Initaitivsag om anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken.
 • #1- Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Politisk mødekalender 2019-2021 (B)
 • #3 - Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)
 • #4 - Finansiel strategi 2018 (B)
 • #5 - Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)
 • #6 - Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)
 • #7 - Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)
 • #8 - Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)
 • #9 - Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014
 • #10 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)
 • #11 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)
 • #12 - Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)
 • #13 - Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)
 • #14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)
 • #15 - Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (O)
 • #16 - Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)
 • #17 - Anmodning om orlov fra byrådet (B)
 • #18 - Udpegning til FGU-bestyrelse (B)
 • #19 - Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)
 • #20 - Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)
 • #21 - Initiativsag - anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken (B)
 • #22 - Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B) - Lukket Punkt
 • #23 - Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B) - Lukket Punkt
 • #24 - Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B) - Lukket Punkt
 • #25 - Ansættelse af kommunaldirektør (B) - Lukket Punkt
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. juni 2018. Det er den med Initaitivsag om anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung