Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 18. december 2017. Det er den med Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - §17, stk. 4 udvalg.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Styrelsesvedtægt 2018 (B)
 • #3 - Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)
 • #4 - Styrelsesvedtægt for skoleområdet (B)
 • #5 - Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)
 • #6 - FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)
 • #7 - Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)
 • #8 - Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)
 • #9 - Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)
 • #10 - Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #11 - Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #12 - Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B
 • #13 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)
 • #14 - Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)
 • #15 - Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)
 • #16 - Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)
 • #26 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)
 • #17 - Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)
 • #18 - Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser
 • #19 - Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S
 • #20 - Godkendelse af takster for spildevand 2018
 • #21 - Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg
 • #22 - Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • #23 - Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)
 • #24 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)
 • #25 - Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017
 • #27 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)
 • #28 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)
 • #29 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)
 • #30 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)
 • #31 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)
 • #32 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg
 • #33 - Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)
 • #34 - Initiativretssag (D)
 • #35 - Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)
 • t1 #36 - Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - §17, stk. 4 udvalg (B)
 • #t1 #37 - Veteranstrategi (B)
 • t1 #38 - Ny styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 18. december 2017. Det er den med Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - §17, stk. 4 udvalg.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung