Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. juni 2024. Det er den med Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028.
 • Byrådsmødet den 24. juni 2024
 • Knud Vincents (V) ca. 13 sekunder
 • Borger ca. 41 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 18 sekunder
 • Borger ca. 6 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 2 minutter
 • Borger ca. 13 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 1 minut
 • 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2. Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028 (B) Radikale taler
 • Peter Lotinga ca. 32 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 27 sekunder
 • Lis Tribler (A) ca. 2 minutter
 • Thomas Vesth (I) ca. 46 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 52 sekunder
 • Britta Huntley (A) ca. 57 sekunder
 • Nikolaj Bjørk (V) ca. 54 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 38 sekunder
 • Britta Huntley (A) ca. 27 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 50 sekunder
 • 3. FOB afd. 34 ansøgning om lånoptagelse, garantistillelse og huslejestigning (B)
 • 26. Salg af ejendom ved Sverigesvej i Slagelse (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 41 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 7 sekunder
 • 4. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering på Sverigesvej (B)
 • 5. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af projekt, Skema A og finansiering ved opførsel af seniorboliger i Bisserup (B) Trung taler
 • Christopher Trung (B) ca. 2 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 32 sekunder
 • 6. Korsør Lystbådehavn ansøgning om forhøjelse af garanti og anlægstilskud (B)
 • 7. Skælskør Badmintoncenter - ansøgning om kommunegaranti til udskiftning af varmesystem (B) Radikale taler
 • Thomas Vesth (I) ca. 55 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 15 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 23 sekunder
 • Thomas Vesth (I) ca. 31 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 22 sekunder
 • 8. Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter med Kongegaarden 2025-2027 (B) Radikale taler
 • Jane Dahl (C) ca. 43 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 23 sekunder
 • Britta Huntley (A) ca. 41 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 11 sekunder
 • 9. Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Guldagergaard 2025-2027 (B) Radikale taler
 • Troels Brandt (B) ca. 23 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 41 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 1 minut
 • Knud Vincents (V) ca. 35 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 29 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 45 sekunder
 • 10. Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter med Slagelse Musikhus 2025-2027 (B)
 • 11. Takster 2024 madservice (B) Trung taler
 • Britta Huntley (A) ca. 1 minut
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 42 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • Christopher Trung (B) ca. 1 minut
 • Pernille Ivalo Frandsen (V) ca. 46 sekunder
 • Helle Dalsgaard (F) ca. 38 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 15 sekunder
 • Britta Huntley (A) ca. 9 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • 12. Godkendelse af serviceniveau og uddybning af organisering af EUD 8/9 forløb (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 39 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 12 sekunder
 • 13. Revideret styrelsesvedtægt for skoleområdet efter høring (B)
 • 14. Ankestyrelsens tredje praksisundersøgelse om sanktioner (B) Trung taler
 • Jane Dahl (C) ca. 2 minutter
 • Christopher Trung (B) ca. 54 sekunder
 • Anja Nielsen (V) ca. 3 minutter
 • Jørgen Andersen (A) ca. 2 minutter
 • Helle Dalsgaard (F) ca. 49 sekunder
 • Anja Nielsen (V) ca. 43 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 20 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 1 minut
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 12 sekunder
 • 15. Fremtidig anvendelse af kommunens pyloner/digitale infotavler (B)
 • 16. Tilsynsførende for den selvejende institution Folkekulturcenteret (B)
 • 17. Kvalitetsaftaler på behandlings- og specialundervisningstilbud (B)
 • 18. Reetablering efter jordskred m.v. på Byskovvolden (B)
 • Nicki Ottevig (V) ca. 1 minut
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincents (V) ca. 13 sekunder
 • 19. Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnede affald (B)
 • Lis Tribler (A) ca. 48 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 14 sekunder
 • 20. Genoptaget - Spildevandsplan - Slamforbrændingsanlæg på Slagelse Renseanlæg (B) Radikale taler
 • Ole Drost (V) ca. 21 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 28 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Lis Tribler (A) ca. 51 sekunder
 • Poul Bek-Pedersen (B) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 25 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 37 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Lis Tribler (A) ca. 32 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 43 sekunder
 • 21. Natura 2000-handleplaner 2022-2027 (B)
 • 22. Genoptaget - Forslag til lokalplan 1121A Cirkus Arena (B)
 • Knud Vincents (V) ca. 5 sekunder
 • 23. Forslag til Lokalplan 1272, Boligområde ved Gråstenvænget, Skælskør (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents (V) ca. 20 sekunder
 • 24. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1081A, Psykiatrisygehus og Antennemast i Slagelse (B)
 • 25. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1293, Boligbyggeri, Rosenkildevej, Slagelse (B)
 • Stine Søgaard (V) ca. 2 minutter
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 41 sekunder
 • Stine Søgaard (V) ca. 45 sekunder
 • Anne Bjergvang (A) ca. 48 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 24 sekunder
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 50 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 29 sekunder
 • 27. Oprettelse § 17 stk. 4-udvalg: Ansøgning om ny boligsocial helhedsplan 2025-2029 (B) Trung taler
 • Britta Huntley (A) ca. 6 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 37 sekunder
 • Anja Nielsen (V) ca. 3 minutter
 • Christopher Trung (B) ca. 56 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 6 sekunder
 • 28. Udpegning til Handicaprådet (B)
 • 29. Ny udpegning til bestyrelsen for Enheden for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) (B)
 • 30. Ny udpegning til Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)
 • 31. Initiativsag - Fleksjobs på kommunale arbejdspladser (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 1 minut
 • Knud Vincents (V) ca. 23 sekunder
 • 32. Initiativsag - 10. klasse på ZBC (B) Trung taler
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 2 minutter
 • Christopher Trung (B) ca. 51 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 59 sekunder
 • Knud Vincents (V) ca. 54 sekunder
 • 33. Lukket: BeslBeslutning om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsindsamlingsaktiviteter (B)tning om selskabsgørelse af Slagelse Kommunes affaldsindsamlingsaktiviteter (B)
 • 34. Lukket: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. tilbagekøb af ejendom (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. juni 2024. Det er den med Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung