Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. maj 2019. Det er den med Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)
 • Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)
 • Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)
 • Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
 • Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)
 • Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)
 • Beslutning om udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)
 • Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet (O)
 • Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)
 • Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)
 • Danasvej - separatkloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)
 • Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)
 • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)
 • Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)
 • Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)
 • Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)
 • Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Syd-og Vestsjælland for 1/8 2019 til 30/4 2022 (B)
 • Initiativsag - Renovering af skoletoiletter (B)
 • Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)
 • Initiativsag - Projekt Tude Å og bebudet ansøgning om dispensation fra miljømål (B)
 • Initiativsag - Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)
 • Initiativsag - Bedre normering i daginstitutionerne (B)
 • Initiativsag - Minimumsnormeringer (B)
 • Initiativsag - Vurdering af renovationsordning (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. maj 2019. Det er den med Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung