Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 21. juni 2021. Det er den med Initaitivsag om Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør (B)
 • Initiativsag - Varmestuen i Skælskør (B)
 • Initiativsag - Valg af NGO til at drive varmestue i Slagelse Kommune (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)
 • FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)
 • Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
 • Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)
 • Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)
 • Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)
 • Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)
 • Ny hal i Sørby til E-sport (B)
 • Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)
 • Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)
 • Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)
 • Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)
 • Helhedsorienterede indsatser (B)
 • AffaldPlus - Forbrændingsanlægget i Slagelse (D)
 • Initiativsag - Klimakost i Slagelse Kommune (B)
 • Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)
 • Initiativsag - Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 21. juni 2021. Det er den med Initaitivsag om Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung