Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. maj 2015. Det er den med Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole (B)
 • #3 - Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O)
 • #4 - Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)
 • #5 - Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)
 • #6 - FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)
 • #7 - BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)
 • #8 - Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)
 • #9 - Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)
 • #10 - Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)
 • #11 - Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)
 • #12 - Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)
 • #13 - Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #14 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)
 • #15 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #16 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)
 • #17 - Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)
 • #18 - Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)
 • #19 - Omlægning af lejemål (B)
 • #20 - Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)
 • #21 - Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)
 • #22 - Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)
 • #23 - Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)
 • #24 - Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B)
 • #25 - Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler - Enhedslisten (B)
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedslisten (B)
 • #27 - Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B) (Lukket punkt)
 • #28 - Behandling af sag om ejendom beliggende på Lundbyvej, Slagelse (B) (Lukket punkt)
 • #29 - Behandling af sag om ejendom beliggende på Fruegade 5A, Slagelse (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. maj 2015. Det er den med Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung