Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. marts 2015. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)
 • #3 - Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)
 • #4 - Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer
 • #5 - Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)
 • #6 - Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)
 • #7 - Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)
 • #8 - Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)
 • #9 - Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)
 • #10 - Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)
 • #11 - Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)
 • #12 - BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)
 • #13 - Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)
 • #14 - Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)
 • #15 - Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)
 • #16 - Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)
 • #17 - Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)
 • #18 - Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)
 • #19 - Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavejkvarteret (B)
 • #20 - Låneramme 2014 og 2015 (B)
 • #21 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)
 • #22 - Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)
 • #23 - Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)
 • #24 - Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klngeindustri (B)
 • #25 - Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjællands og Lolland-Falsters Politi og Slagelse Kommune om omlægning af den politimæssige indsats - Dansk Folkeparti (B)
 • #27 - Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B)
 • #28 - Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten (B)
 • #29 - Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. marts 2015. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung