Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. juni 2015. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Den økonomiske ledelse af SK Forsyning - Enhedslisten.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • t1- 26 - Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)
 • t1 - 27 - Byrådets mødekalender 2015 (B)
 • #2 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet (O)
 • #3 - Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)
 • #4 - Revisionsberetninger og godkendelse af årsrapport for 2014 (B)
 • #5 - Forøgelse af den daglige likviditet (B)
 • #6 - Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2015 (B)
 • #7 - 2016 Budget - Anlægsønsker vedrørende udviklingen af Campus Slagelse (B)
 • #8 - Lokalplan nr. 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn (B)
 • #9 - Lokalplan 1134, Ny bevarende lokalplan for Omø by (B)
 • #10 - Vedtagelse af spildevandsplan 2015 -2018 (B)
 • #11 - Godkendelse af forslag til Vandhandleplan (B)
 • #12 - Nørrevangsskolen - Etape 2 (B)
 • #13 - Genoptaget. IT i landdistrikterne (D)
 • #14 - Etablering af fælles beredskab (B)
 • #15 - Vækst i Balance (B)
 • #16 - Overdragelse af kompetence til vedtagelse af vandløbsregulativer (B)
 • #17 - Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)
 • #18 - Status på perspektivanalyser og handlemuligheder vedrørende forventet merforbrug (D)
 • #19 - Anvendelse af Ryan Air (D)
 • #20 - Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2015 (B)
 • #21 - Beslutning om fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)
 • #22 - Anmodning om optagelse af sag: Svartider på borgerhenvendelser (B)
 • #23 - Anmodning om optagelse af sag: Den økonomiske ledelse af SK Forsyning - Enhedslisten (B)
 • #24 - Stadionbane - stillingtagen vedrørende den videre proces (B) (Lukket punkt)
 • #25 - Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces - Genoptagelse (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. juni 2015. Det er den med Anmodning om optagelse af sag: Den økonomiske ledelse af SK Forsyning - Enhedslisten.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung