Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. marts 2016. Det er den med Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Ansøgning om lån til opførelse af sauna til Storebælt vinterbadere (B)
 • #3 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1145 og kommuneplantillæg nr. 28 for boligområdet Slagelse Bypark (B)
 • #4 - Forslag til lokalplan 1157, Boligbebyggelse Rosenkildevej/Valmuevej, Slagelse med tilhørende miljøscreening (B)
 • #5 - Forslag til Lokalplan 1159 Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade - Sørby Auto samt Kommuneplantillæg nr. 34 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #6 - Beslutning om nyt borgerservice koncept på bibliotekerne (B)
 • #7 - Budgetproces for Budget 2017-2020 (B)
 • #8 - Borgerrådgiverens årsberetning for 2015 (O)
 • #9 - Godkendelse af kvalitetsrapporten 2014/15 for skoleområdet (B)
 • #10 - Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)
 • #11 - Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan 2015-2018 (B)
 • #12 - Deponering ved indgåelse af lejemål til VASAC på Industrivej 5 i Slagelse (B)
 • #13 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Uddannelse (B)
 • #14 - Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2015 til 2016 for samtlige udvalg (B)
 • #15 - Lånoptagelse 2016 (B)
 • #16 - Frigivelse af anlægsrammer 2016 - Veje og Trafik - Entreprenørservice (B)
 • #17 - Afledt drift på Sportscollege (B)
 • #18 - Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb til etablering af udearealer på Nørrevangsskolen etape 2 (B)
 • #19 - Samarbejdsaftale mellem Røde Kors og Slagelse Kommune (B)
 • #20 - Afregningsmetode ved aflastningstilbud til børn, unge og voksne med handicap (B)
 • #21 - Nyt kommissorium for § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget (campus) (B)
 • #22 - Anmodning om optagelse af sag: Konsulentaftale, Flådestationen (B)
 • #23 - Anmodning om optagelse af sag: Byrådsmedlemmernes mulighed for betalt kursus (B)
 • #25 - Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2014/15 (E) (Lukket punkt)
 • #26 - Børnesagen fra Skælskør, retssagen (O) (Lukket punkt)
 • #27 - Anmodning om optagelse af sag: Olieforureningssag, Eggeslevmagle (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. marts 2016. Det er den med Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung