Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2015. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #22 - Hvidbog - Forudgående høring for kulturhus/moske i Slagelse (B)
 • #3 - Udpegning, Beboerklagenævnet, formand (B)
 • #4 - Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)
 • #5 - Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)
 • #2 - Byrådets mødekalender for 2016 (B)
 • #6 - Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)
 • #7 - Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #8 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B
 • #9 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #10 - Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)
 • #11 - Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)
 • #12 - Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)
 • #13 - Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)
 • #14 - FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)
 • #15 Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)
 • #16 - Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)
 • #17 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)
 • #18 - Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)
 • #19 - Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)
 • #20 - Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)
 • #21 - Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)
 • #23 - Beslutning om etablering af talentklasser indenfor det kreative felt (B)
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Tilskud til Dalmosehallen - Niels O. Pedersen (B)
 • #25 - Anmodning om optagelse af sag: Beskrivelse af gode testresultater i dansk i 2. kl. på kommunens skoler - Enhedslisten (B)
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. august 2015. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung