Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. januar 2022. Det er den med Initaitivsag om Anvendelse af ejendommen Landsgravvej 27 i Slagelse.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Ida Lynge søger om orlov (B)
 • Genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026 - Tids - og procesplan (B)
 • Forslag til Lokalplan 1245, Bevarende lokalplan for Skælskør bymidte (B)
 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 (B)
 • Tillægsbevilling vedr. ny stamvej v/Mælkevej, Svenstrup (B)
 • Tillægsbevilling ny cykelsti mellem Bildsø og Stillinge
 • Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A. søger om overtagelse af lån med kommunal garanti (B)
 • Udpegning til Handicapråd (B)
 • Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet (B)
 • Udpegning til repræsentantskabet for TV2 Øst (B)
 • Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af repræsentanter til politisk følgegruppe (B)
 • Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)
 • Eventuelt køb af Stigsnæs Industrihavn (B)
 • Initiativsag - Brug af stedfortræder til byrådsmøder (B)
 • Initiativsag - Landsbyvagt (B)
 • Initiativsag - Anvendelse af ejendommen Landsgravvej 27 i Slagelse (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. januar 2022. Det er den med Initaitivsag om Anvendelse af ejendommen Landsgravvej 27 i Slagelse.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung