Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. maj 2020. Det er den med 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)
 • Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (B)
 • Etablering af erhvervsklasser (B)
 • Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)
 • Anlægsbevilling - Renovering af klimaskærm på svømmehaller (B)
 • Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af samlet løsning og prioritering af tiltag (B)
 • Boligudvikling i Boeslunde - afklaring om anvendelse af kommunalt areal (B)
 • Forslag til Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse - supplerende høring (B)
 • Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 5 - Kloakering af Skalsbjerg (B)
 • Godkendelse af ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af 9 skæve boliger(B)
 • Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 28, Smedegade Centret (B)
 • Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 31, Kirke Stillinge Plejecenter (B)
 • Initiativsag - Orientering om sag nr 21 på økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2020.
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. maj 2020. Det er den med 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung