Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. maj 2021. Det er den med Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)
 • Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)
 • Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)
 • Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)
 • Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)
 • Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)
 • B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)
 • Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)
 • Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)
 • CO2-mål for kommunens egen drift (B)
 • Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)
 • Småjob (B)
 • Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)
 • Stigsnæs Motorsportscenter (B)
 • Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)
 • Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)
 • Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 31. maj 2021. Det er den med Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung