Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. august 2021. Det er den med Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning (B)
 • Anlægsbevilling Daginstitution Firkløveren etape 2 (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling Vejudvidelse Møllebakken Skælskør (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring Skælskør (B)
 • Forslag til Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1250, udbygning på Herrestræde 11 i Slagelse og Tillæg nr. 56 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Høringssvar til Forslag til Danmarks første havplan - bekendtgørelse om Danmarks havplan (B)
 • Forslag til Affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring (B)
 • Ejerkommunernes godkendelse af ejeraftale vedr. ejerskabet af Destination Sjælland A/S (B)
 • Ændringer til Vedtægt for borgerrådgiveren (B)
 • Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Grundforhold og fremdrift (B)
 • FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)
 • Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
 • Nyt multispringcenter mv., beslutning om placering (B)
 • Udmøntning af Tilgængelighedspuljen 2021(B)
 • Godkendelse af støtte til byrådsmedlemmer i forbindelse med chikane og trusler mv. (B)
 • Tilbud om vaccination til ansatte (B)
 • Initiativsag til økonomiudvalget - Akut arbejdskraftmangel (B)
 • Initiativsag - Opsigelse af Slagelse Kommunes forpagtningsaftaler (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. august 2021. Det er den med Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung