Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. oktober 2017. Det er den med Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Budgetorientering pr. ultimo september herunder budgetstatus 2017/2018 (D)
 • #3 - Ændring af reglerne for økonomistyring og ledelestilsyn - overførsel af over og underskud i mellem årene, handleplaner og tillægsbevillinger (B)
 • #4 - Ophør af midlertidigt ansættelsesstop indenfor den administrative organsisation konto 6 (B)
 • #5 - Tidselbjerget - arkæologiske udgravninger (B)
 • #6 - Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
 • #7 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)
 • #8 - Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)
 • #9 - Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)
 • #10 - Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)
 • #11 - Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)
 • #12 - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)
 • #13 - AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)
 • #14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ejendommen Langøre 1, Slagelse (B)
 • #15 - Del-anlægsregnskab > 2 mio. kr. -Udvidelse af Omø havn (B)
 • #16 - Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. (B)
 • #17 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer og bygninger ved Stigsnæs, Skælskør (B)
 • #18 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nørrevang - etape 1 (B)
 • #19 - Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)
 • #20 - Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2017 (O)
 • #21 - Forslag til nedsættelse af lokalt kulturmiljøråd (B)
 • #22 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)
 • #23 - Initiativretssag - færdselsregulering på privat vej (B)
 • #24 - Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)
 • #25 - Initiativretssag - Afbureaukratisering på ældreområdet (B)
 • #26 - Initiativretssag - Underskuddet på handicap- og psykiatriområdet (B)
 • #27 - Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. oktober 2017. Det er den med Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung