Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. oktober 2019. Det er den med Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)
 • Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)
 • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)
 • Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)
 • Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)
 • Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)
 • Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)
 • Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)
 • Udpegning af politiske repræsentanter til dommerkomité for Årets landdistriktsindsats (B)
 • Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)
 • Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)
 • Initiativsag - Ny servicemodel, Ejendomsservice (B)
 • Godkendelse af referat (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. oktober 2019. Det er den med Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung