Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. august 2016. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2016.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra øerne (B)
 • #3 - Navneændring af Havrebjerg Heldagsskole (B)
 • #4 - Godkendelse af Rammeaftalen 2017 (B)
 • #5 - Lempelse af krav til modtageklasser og etablering af særlige undervisningstilbud til visse udenlandske børn og unge (B)
 • #6 - Investering i solceller (B)
 • #7 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2016 og Halvårsregnskab 2016 (B)
 • #8 - Kapitalpleje 2. kvartal 2016 (O)
 • #9 - Statusorientering vedr. flytning af bygningsdrift (B)
 • #10 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nedrivning af Hunsballebygningen (B)
 • #12 - Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2016 (B)
 • #13 - Korsør Erhvervspark 4220 - anlægsbevilling til etablering af vejadgang (B)
 • #14 - Slagelse Boligselskab afd. 29, konvertering af lån og kommunal garanti (B)
 • #15 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)
 • #16 - Forslag til lokalplan 1137 - Nyt oplevelses- & videncenter Trelleborg med tilhørende miljøscreening (B)
 • #17 - Forslag til lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30 og Miljøscreening (B)
 • #18 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #19 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 33 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)
 • #20 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1159 Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade - Sørby Auto samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #21 - Tillæg 2 til spildevandsplan Høve og Oreby (B)
 • #22 - Byrådet - Enhedslistens dagsordensforslag om beboerdemokrati (B)
 • #23 - Byrådet - Enhedslistens dagsordensforslag om praktikpladser (B)
 • #24 - Forslag fra Enhedslisten: Tilsidesættelse af forældelsesfristen ved ny praksis efter Højesteretsdom (B)
 • #25 - Behandling af sag om ejendom beliggende på Møllebakken, Skælskør (B) (Lukket punkt)
 • #26 - Behandling af sag om ejendom beliggende på Løvegade, Slagelse (B) (Lukket punkt)
 • #27 - Frivillig aftale - Køb af areal til anlæg af højresvingsbane på Bredahlsgade i Slagelse (B) (Lukket punkt)
 • #11 - Slagelse Kommune - vejbidrag for 2015 til SK-forsyning (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. august 2016. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2016.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung