Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. maj 2018. Det er den med Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)
 • #3 - Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)
 • #4 - Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)
 • #5 - Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)
 • #6 - Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • #7 - Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)
 • #8 - Kompetenceplan 2018 (B)
 • #9 - Informationssikkerhedspolitik (I)
 • #10 - Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)
 • #11 - Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)
 • #12 - Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)
 • #13 - Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)
 • #14 - Ny udpegning til Korsør Havn (B)
 • #15 - Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd (B)
 • #16 - Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 - Vedtægter og kompetenceplan (B)
 • t1 #21 - Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)
 • #17 - Tilpasning af den administrative organisering (B) (Lukket punkt)
 • #18 - Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B) (Lukket punkt)
 • #19 - Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B) (Lukket punkt)
 • #20 - Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B) (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. maj 2018. Det er den med Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung