Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. april 2021. Det er den med Initaitivsag om PFOS fra Brandskolen, Korsør.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Regnskab 2020 (B)
 • Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)
 • Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)
 • Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)
 • Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)
 • Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
 • Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)
 • Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)
 • Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S
 • Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)
 • Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)
 • Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)
 • Initiativsag - Tværgående indsats (B)
 • Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. april 2021. Det er den med Initaitivsag om PFOS fra Brandskolen, Korsør.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung