Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 16. december 2019. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)
 • Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)
 • Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)
 • Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)
 • Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)
 • Fritagelse for betaling af grundskyld (B)
 • Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)
 • Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)
 • Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)
 • Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)
 • Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.
 • Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)
 • Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)
 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)
 • Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)
 • Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)
 • Organisationsprojekt (B)
 • Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)
 • Udpegning af repræsentanter til Visit Sjælland A/S (B)
 • Udpegning af suppleant til Hegnssynet
 • Udpegning til Løvegadekollegiet
 • Initiativsag - Kommunens tab på salg af grund til Professionshøjskolen Absalon (B)
 • Initiativsag - Bevægelse i folkeskolen (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 16. december 2019. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung