Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 17. december 2018. Det er den med Initaitivsag om Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)
 • #3 - Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)
 • #4 - Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)
 • #5 - Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)
 • #6 - Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)
 • #7 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)
 • #8 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)
 • #9 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)
 • #10 - (UDGÅET) Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)
 • #11 - Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)
 • #12 - Bedre strande og toiletter 2019 (B)
 • #13 - Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)
 • #14 - Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)
 • #15 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)
 • #16 - Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • #17 - Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)
 • #18 - Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)
 • #19 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)
 • #20 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)
 • #21 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)
 • #22 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)
 • #23 - Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)
 • #24 - Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)
 • #25 - Ansættelsesstop i administrationen (D)
 • #26 - Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)
 • #27 - Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)
 • #28 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om tvangsfjernelsessager (B)
 • #29 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om arbejdsvilkår for de ansatte på Agersø- og Omøfærgerne (B)
 • #30 - Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 17. december 2018. Det er den med Initaitivsag om Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung