Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 16. september 2019. Det er den med Initaitivsag om Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)
 • Garantiprovision (B)
 • Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)
 • Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)
 • Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)
 • Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)
 • Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)
 • Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)
 • Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)
 • Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)
 • Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)
 • Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)
 • Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)
 • Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)
 • Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)
 • Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)
 • Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)
 • Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 16. september 2019. Det er den med Initaitivsag om Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung