Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. april 2020. Det er den med Forældrebetaling under genåbning - Covid 19.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19
 • Sundhedsberedskabsplan niveau I 2018 (B)
 • Regnskab 2019 (B)
 • Lånoptagelse - lånedispensation m.v. for 2020 (B)
 • Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)
 • Årsrapport for Korsør Havn 2019 (B)
 • Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • Hovedgaden 57 4261 - Fritagelse for forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)
 • Ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse (B)
 • Forslag til ændringer af Lokalplan 129 Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev (B)
 • Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)
 • Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Kloakering af Snekkerup (B)
 • Tillæg 4 til spildvandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)
 • Multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven (B)
 • Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)
 • Status for egnsteater (B)
 • Støttet byggeri - Udlejningskriterier for udlejning af almene familieboliger i udsatte boligområder i Slagelse Kommune (B)
 • Initiativsag - Slagelse Kommunes tilbud til hjemløse i Slagelse Kommune (B)
 • Forældrebetaling under genåbning - Covid 19 (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. april 2020. Det er den med Forældrebetaling under genåbning - Covid 19.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung