Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. januar 2019. Det er den med Initaitivsag om Halalkød.
 • #8 - Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Anmodning om orlov fra byrådet (B)
 • #3 - Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)
 • #4 - Lejligheder ved Havrebjerg (B)
 • #5 - Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)
 • #6 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)
 • #7 - Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)
 • #9 - Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)
 • #10 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)
 • #11 - Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)
 • #12 - Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)
 • #13 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)
 • #14 - Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)
 • #15 - Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)
 • #16 - § 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)
 • #17 - Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)
 • #18 - Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B)
 • #19 - Udpegning af suppleant for Venstre til Valgbestyrelsen (B)
 • #20 - Initiativsag - Halalkød (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. januar 2019. Det er den med Initaitivsag om Halalkød.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung