Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 20. december 2021. Det er den med Initaitivsag om Utilsigtede hændelser på virksomheden RGS Nordic.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Berigtigelser af bevillinger for 2021 (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring af Skælskør (B)
 • Anlægsbevillinger Drift og Teknik ETU (B)
 • Anlægsbevillinger Kommunale Ejendomme ETU (B)
 • Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2022 (B)
 • Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)
 • Anlægsregnskab Køb og landsætning af M/F Broen (B)
 • Forslag til lokalplan 1253 for boligbebyggelse i Korsør Bypark (B)
 • Forslag til Lokalplan 1267, Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1250 og Tillæg nr. 56, Herrestræde 11 i Slagelse (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2032 (B)
 • Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 (B)
 • Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)
 • Ny hal i Sørby til E-sport (B)
 • Cykelpulje 2021 - Valbyvej (B)
 • Godkendelse af digitaliseringsprojekt energiledelse (B)
 • Priser 2022 på Servicepakker for beboere på plejecentre (B)
 • Udpegning af medlem til Vurderingsankenævn Vestsjælland (B)
 • Godkendelse af revideret beredskabsplan 2021 (B)
 • Drøftelse af ramme for strategi for den samarbejdende kommune (D)
 • Politisk mødekalender 2022 for byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)
 • Initiativsag - Utilsigtede hændelser på virksomheden RGS Nordic (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 20. december 2021. Det er den med Initaitivsag om Utilsigtede hændelser på virksomheden RGS Nordic.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung