Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. juni 2017. Det er den med Opfyldelse af dom afsagt af Østre Landsret vedrørende godtgørelse for anbringelse på Tværhøjgaard.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Opfyldelse af dom afsagt af Østre Landsret vedrørende godtgørelse for anbringelse på Tværhøjgaard
 • #3 - KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE
 • #4 - Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2016
 • #5 - Udvalgenes samlede rammereduktioner vedr. budget 2017
 • #6 - Slagelse Boligselskab, afd. 10, Helhedsplan, godkendelse af regnskab
 • #7 - Slagelse Boligselskab afd. 32 - Stadionparken, godkendelse af regnskab
 • #8 - BoligKorsør, afdeling 3, helhedsplan, godkendelse af projektide
 • #9 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør
 • #10 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Bildsø Camping og Bildsø Feriekoloni, Slagelse
 • #11 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån
 • #12 - Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud
 • #13 - Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration
 • #14 - Boligsocial helhedsplan 2017-2021
 • #15 - Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening
 • #16 - Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening
 • #17 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42
 • #18 - Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering
 • #19 - Mulig dispensation fra Lokalplan 1158
 • #20 - Evaluering af Landsbypedelordningen
 • #21 - Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • #22 - Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole
 • #23 - Forslag fra borgerne til byrådet
 • #24 - Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2017
 • #25 - Besvarelser af spørgsmål om organisation, budget og regnskab i forbindelse med afskedigelser i Jobcentret
 • #26 - Initiativretssag - Indsatserne i Basen og på Rosenkildegården
 • #27 - Initiativretssag - Tinglysning af nedrivningsstøtte
 • #28 - Initiativretssag - Skælskør-sagen og KLs rådgivning
 • #29 - Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (Lukket)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. juni 2017. Det er den med Opfyldelse af dom afsagt af Østre Landsret vedrørende godtgørelse for anbringelse på Tværhøjgaard.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung