Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. januar 2017. Det er den med Initiativretssag - undervisningskonceptet Visible Learning.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Ændring af styrelsesvedtægten (B)
 • #3 - Godkendelse af takster for drikkevand i 2017 (B)
 • #4 - Godkendelse af takster for spildevand 2017 (B)
 • #5 - Godkendelse af nyt regulativ for SK Vand A/S (B)
 • #7 - Slagelse Kommune - Vejbelysning - Grundlag for aftaler med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE (B)
 • #8 - Dimensioneringsplan (B)
 • #9 - Anmodning om fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)
 • #10 - Ombygning Skælskør Plejecenter - Skema B, finansiering og bevilling (B)
 • #11 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab areal på Skælskørvej, Slagelse (B)
 • #12 - Anlægsbevilling - Anlægstilskud til istandsættelse af sejlskibet Bien (B)
 • #13 - Udmøntning af anlægsmidler til strande, broer og toiletter (B)
 • #14 - Frigivelse af midler til etablering af 2017 tiltagene i Halsskov Færgehavn (B)
 • #15 - Revidering af Restaurationsplan (B)
 • #16 - EnergiPark Korsør, masterplan for udnyttelsesmuligheder (B)
 • #17 - Skælskør Boligselskab, afd. 6, helhedsplan, godkendelse af projektide og kapitaltilførsel (B)
 • #18 - Slagelse Boligselskab, afd. 25, lånoptagelse og kommunal garanti (B)
 • #19 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommunplan 2013 samt VVM redegørelse for Omø Syd Havmøllepark (B)
 • #20 - Forslag til lokalplan 1173 - boliger ved Valmuevej, Slagelse og tilhørende miljøscreening(B)
 • #21 - Initiativretssag - Administrative udgifter (B)
 • #22 - Initiativretssag - undervisningskonceptet Visible Learning (B)
 • #6 - Godkendelse af reklametakst-ændring (taget af)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. januar 2017. Det er den med Initiativretssag - undervisningskonceptet Visible Learning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung