Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. november 2022. Det er den med Behandling af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over sociale klagesager i 2021.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 4 for 2022 - Forventet resultat for alle udvalg
 • Ressourcepolitik 2022-25 (B)
 • Anlægsbevilling til træningsfaciliteter ved Blomstergården (B)
 • Godkendelse af takster som indgår i budget 2023
 • Slagelse Boligselskab afd. 5 - optagelse af lån og kommunal garantistillelse (B)
 • Kompetence vedrørende AffaldPlus' KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel
 • Fremskyndet varmeplanlægning - udlægning til borgere (B)
 • Tillæg til indsatsplan (B)
 • Sagsbehandlingstider (B)
 • Kommunal indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald
 • Behandling af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over sociale klagesager i 2021 (B)
 • Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)
 • Forslag til Kommuneplan 2022 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør (B)
 • Forslag til Lokalplan 1278, Dagligvarebutik og boligområde ved Ndr. Ringgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1280, Vandværk ved Trafikcenter Allé, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening
 • Beslutning om vedtagelse af regulativ for jord, som er affald (B)
 • Endelig beslutning om Trafikbestilling 2023 for lokale buslinjer (B)
 • Reduktion i vederlag jf. budget 2023-2026 (B)
 • Byrådsmedlemmer anmoder om udtræden af Økonomiudvalget, Socialudvalget og Korsør Lystbådehavn a.m.b.a.(B)
 • Initiativsag - Virksomhedspraktik (B)
 • Initiativsag - Frit valg af skole (B)
 • T1 - Livsparken - Fondsdonationer og sponsorater (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. november 2022. Det er den med Behandling af Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over sociale klagesager i 2021.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung