Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. januar 2021. Det er den med Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)
 • Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)
 • Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)
 • Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B)
 • OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej, Svenstrup, Kommunal garantistillelse og tillægsbevilling til finansiering af grundkapital (B)
 • Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slotsbjergby (B)
 • Befordring af borgere til vaccination (B)
 • Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)
 • Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi (B)
 • Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)
 • Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)
 • Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)
 • Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)
 • Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)
 • Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)
 • Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)
 • Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)
 • Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)
 • Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)
 • Salg af boligareal til OK-Fonden (B)
 • Driftstilskud 2021: Slagelse Garden (B)
 • Driftstilskud 2021: Skælskør Marinegarde (B)
 • Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)
 • Initiativsag - Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Initiativsag - Isoleringsmaterialer i kommunale byggerier (B)
 • Initiativsag - Slagelse kommunes brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)
 • Initiativsag - Venstre vil sætte kulturen, idrætten og foreningerne fri (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. januar 2021. Det er den med Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung