Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 05. oktober 2020. Det er den med Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)
 • Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)
 • Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)
 • Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)
 • Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)
 • Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)
 • Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)
 • Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)
 • Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)
 • Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)
 • Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)
 • Godkendelse af referat (B)
 • Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)
 • Tillægsdagsorden - Tilbud om vaccination til ansatte (B)
 • Tillægsdagsorden - Kanehøj Møllelaug - ansøgning om tilskud til restaurering (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 05. oktober 2020. Det er den med Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung