Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. marts 2017. Det er den med Borgerrådgiverens årsberetning for 2016.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Borgerrådgiverens årsberetning for 2016
 • #3 - Foreløbigt regnskab 2016
 • #4 - Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg
 • #5 - Lånoptagelse 2017
 • #6 - Godkendelse af Korsør Havns regnskab
 • #7 - Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger
 • #8 - 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen
 • #9 - Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48
 • #10 - Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening
 • #11 - Forslag til lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør og tilhørende miljøscreening
 • #12 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013
 • #13 - Natura 2000 - handleplaner 2016-2021
 • #14 - Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring
 • #15 - Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde
 • #16 - Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti
 • #17 - Sag vedr. redegørelse om fritidsaktiviteter i UngSlagelse
 • #18 - Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag
 • #19 - Initiativretssag - Markering på Borreby af 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA
 • #20 - Initiativretssag - arbejdsmiljøet for de ansatte i hjemmeplejen
 • #21 - Initiativretssag - Tilbud om en kritisk gennemgang af administration og procesregler
 • #22 - Ansættelse af havnedirektør - Korsør Havn (Lukket punkt)
 • #23 - Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang til Energipark Korsør (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. marts 2017. Det er den med Borgerrådgiverens årsberetning for 2016.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung