Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. januar 2023. Det er den med Initaitivsag om Opsætning af badebroer.
 • 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2. Salg af areal til boligformål til BoligKorsør (B)
 • 3. BoligKorsør afd. 37 godkendelse af seniorboliger i Byparken, Skema A, kommunal garanti og bevilling af grundkapital m.v. (B)
 • 4. Slagelse Boligselskab afd. 31 - forhøjelse af garantistillelse (B)
 • 5. Salg af areal til boligformål til Slagelse Boligselskab i Dalmose (B)
 • 6. Slagelse boligselskab - opførsel af seniorboliger i Dalmose og godkendelse af skema A (B)
 • 7. Skælskør Boligselskab afd. 23 godkendelse af brandsikringsprojekt, huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garantistillelse (B)
 • 8. Anlægsønske vedr. tilbagekøb af erhvervsgrund på Japanvej i Slagelse (B)
 • 9. Forslag til Lokalplan 1276, Byomdannelsesområde ved Sorøvej - etape 2 (B)
 • 10. Forslag til Lokalplan 319A, Boligområde Øst for indre Skælskør Landevej i Slots Bjergby, og tilhørende miljøscreening (B)
 • 11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1273, Ungdomsboliger ved Nytorv 13, Slagelse (B)
 • 12. Kvalitetsstandard 2023 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning (B)
 • 13. Serviceniveau for tandpleje til børn og unge (B)
 • 14. Reduktion i vederlag jf. budget 2023-2026 (B)
 • 15. Forslag til nye datoer for budgetseminar i august 2023 (B)
 • 16. Initiativsag - Opsætning af badebroer (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. januar 2023. Det er den med Initaitivsag om Opsætning af badebroer.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung