Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 19. december 2016. Det er den med Orlov fra Byrådet - Jørn Melchior Nielsen.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Orlov fra Byrådet - Jørn Melchior Nielsen
 • #3 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for 2 erhvervsejendomme
 • #4 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse
 • #5 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af Pierne, Korsør
 • #6 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Østervej 38, Rude
 • #7 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør
 • #8 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse
 • #9 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse
 • #10 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose
 • #11 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 4 ejendomme
 • #12 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen
 • #13 - Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter
 • #14 - Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri
 • #15 - Ændringsforslag omkostningsbaseret takst budget 2017
 • #16 - Ændring til omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017
 • #17 - Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering
 • #18 - Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening
 • #19 - Forslag til Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening
 • #20 - Forslag til lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse og tilhørende miljøscreening
 • #21 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1137 - oplevelses- og videnscenter Trelleborg
 • #22 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30
 • #23 - Revidering af Restaurationsplan
 • #24 - Afviklingsmuligheder for den frigjorte ejendom Havnegade 7B (nu Solens Plads 3), 4220 Korsør
 • #25 - Risikobaseret dimensioneringsplan (taget af dagsordenen )
 • #26 - Ansøgning om anlægsbevilling - Investering i solceller
 • #27 - Budget 2017 - budgetkatalog
 • #28 - Habilitetsvurdering
 • #29 - Initiativretsag - Gennemførelse af byrådsbeslutning af 26. oktober 2015
 • #33 - Initiatiavretsag - Slagelse kommunes samarbejde med EUE
 • #30 - Initiativretsag - oprensning af olieforurenede grund (taget af dagsordenen )
 • #31 - Initiativretsag - Aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter A/S (taget af dagsordenen )
 • #32 - Initiativretsag- Betaling til Vestsjællands Brandvæsen (taget af dagsordenen )
 • #34 - Revisionsudbud for regnskabsår 2017-2020 (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 19. december 2016. Det er den med Orlov fra Byrådet - Jørn Melchior Nielsen.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung