Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. august 2023. Det er den med Budgetopfølgning 2 - Forventet regnskab 2023 for for alle udvalg.
 • Spørgetid
 • Knud Vincent (V) ca. 2 minutter
 • 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2. Pernille Frandsen søger om orlov (B)
 • Thomas Vest (I) ca. 23 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 56 sekunder
 • 3. Budgetopfølgning 2 - Forventet regnskab 2023 for for alle udvalg
 • Lis Tribler (A) ca. 2 minutter
 • Knud Vincent (V) ca. 48 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 2 minutter
 • Knud Vincent (V) ca. 52 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 7 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 7 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 15 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 11 sekunder
 • Phillip Westh Weirup (C) ca. 22 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 15 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 15 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 9 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 1 minut
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 27 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 45 sekunder
 • 4. Slagelse Boligselskab afd. 2 - forhøjelse af garantistillelse (B)
 • 5. Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2022 (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 27 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 20 sekunder
 • 6. Forretningsorden for Slagelse Byråd (B)
 • Lis Tribler (A) ca. 25 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 2 sekunder
 • 7. Forslag til Lokalplan 1259, Ungdomsboliger ved Valbyvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincent (V) ca. 35 sekunder
 • Ole Drost (V) ca. 24 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 40 sekunder
 • 8. Samarbejde om etablering af skov og natur til beskyttelse af drikkevand (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 52 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 27 sekunder
 • 9. Nedrivning, Gerdrupvej 135A-C, 4230 Skælskør (B) Radikale taler
 • Henrik Bordersen (O) ca. 8 minutter
 • Knud Vincent (V) ca. 10 sekunder
 • Poul Bek-Pedersen (B) ca. 2 minutter
 • Phillip Westh Weirup (C) ca. 1 minut
 • Anne Bjergvang (A) ca. 2 minutter
 • Nicki Ottevig (V) ca. 1 minut
 • Henrik Brodersen (O) ca. 4 minutter
 • Anne Bjergvang (A) ca. 54 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 1 minut
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 46 sekunder
 • Knud Vincent (V) ca. 37 sekunder
 • 10. Social- og Boligstyrelsens taskforce på handicapområdet (B) Trung taler
 • Helle Dalsgaard (F) ca. 36 sekunder
 • Christopher Trung (C) ca. 1 minut
 • Jørgen Andersen (A) ca. 57 sekunder
 • Knud VIncent (V) ca. 12 sekunder
 • 11. Bevillingsnævnets sammensætning (B)
 • 12. Ny udpegning til Korsør Lystbådehavn a.m.b.a. (B)
 • 13. Mødekalender 2024 (B)
 • Lis Tribler (A) ca. 3 minutter
 • Lis Tribler (A) ca. 3 minutter
 • 14. Aftale om Slagelse Affaldsenergi mellem Slagelse Kommune og AffaldPlus
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. august 2023. Det er den med Budgetopfølgning 2 - Forventet regnskab 2023 for for alle udvalg.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung