Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. maj 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)
 • #3 - Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)
 • #4 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)
 • #5 - Beskæftigelsesplan 2017 (B)
 • #6 - Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
 • #7 - Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)
 • #8 - Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)
 • #9 - Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)
 • #10 - Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)
 • #11 - Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)
 • #12 - EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)
 • #13 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)
 • #14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)
 • #15 - Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)
 • #16 - Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)
 • #17 - Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)
 • #18 - Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)
 • #19 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)
 • #20 - Bemyndigelse af kommunale pantefogeder
 • #21 - Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet
 • #22 - Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)
 • #23 - Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)
 • #24 - Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 29. maj 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung