Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. marts 2019. Det er den med Initaitivsag om Kabeldepotet.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)
 • Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)
 • Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)
 • Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)
 • Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)
 • Lånoptagelse (B)
 • Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)
 • Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B
 • Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)
 • Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)
 • Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)
 • Nyudpegning til Bevillingsnævnet
 • Initiativsag - Øget åbenhed (B)
 • Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om måleresultater for pesticider (B)
 • Initiativsag - Kabeldepotet (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. marts 2019. Det er den med Initaitivsag om Kabeldepotet.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung