Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. august 2014. Det er den med Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten
 • #3 - Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013
 • #4 - Endelig godkendelse af årsberetning for 2013
 • #5 - Økonomisk politik for Slagelse Kommune
 • #6 - Godkendelse af servicebetalinger for budget 2015-18
 • #7 - Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - vedr. køb og salg af ejendomme/areale
 • #8 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. overdragelse af arealer til grundejerforeninge
 • #9 - Ansøgning om anlægsbevilling - offentligt toilet i Skælskør
 • #10 - Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2014
 • #11 - Forslag lokalplan 1111 - rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 10
 • #12 - Endelig vedtagelse lokalplan 1120, Boliger ved Holbækvej 45, Slagelse
 • #13 - Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Kalundborg
 • #14 - Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Smålandsfarvandet
 • #15 - Klimatilpasningsplan - vedtagelse
 • #16 - Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014
 • #17 - Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2013 for Slagelse Kommune
 • #18 - Opfølgning på anlægsprojekter 2014-2017 samt fremrykning af cykelstier
 • #19 - Ansøgning om garanti fra Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
 • #20 - Trelleborg - Løsning af spildevandsproblemer og anlægsbevilling
 • #21 - Byrumsanalyse og masterplan - Campus Slagelse
 • #22 - Slagelse Boligselskab, afd. 11 Byskovgård, Kollektiv råderet og lånoptagelse
 • #23 - EUROPAN arkitektkonkurrence
 • #24 - Ny Indkøbspolitik
 • #25 - Evaluering af Projekt Ringparken og Motalavej
 • #26 - Kommuners mulighed for vielser udenfor kommunegrænsen
 • #27 - Anmodning om optagelse af sag: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om forhøjelse af personskatten - Socialdemokraterne
 • #28 - Anmodning om optagelse af sag - ophævelse af forblivelsespligt, Hashøj Kraftvarmeforsyning - Niels O. Pedersen
 • #29 - Anmodning om optagelse af sag: Indkøb af varer fra Israel samt venskabsby i Palæstina - Enhedslisten
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. august 2014. Det er den med Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung