Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 14. december 2020. Det er den med Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2022 - Politisk budgetproces (B)
 • Godkendelse af takster vedr. budget 2021-2024 (B)
 • Budget 2021 - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. klage over budgetproces (B)
 • Disponering af de afsatte midler til bæredygtighed i 2021, jf budgetaftalen 2021-2024 (B)
 • Godkendelse af takster 2021 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
 • Slagelse Boligselskab, afdeling 28, - Forøget lånoptagelse og kommunal garanti (B)
 • Indtægtsoptimering og håndtering af Mellemkommunale betalinger (B)
 • Udbud af lovpligtig revision gældende fra regnskabsår 2021 til 2024 (B)
 • Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)
 • Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)
 • Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)
 • Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)
 • Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)
 • CSÆ Sundhedsberedskabsplan (B)
 • Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)
 • Kunstgræsbane B73 (B)
 • Investeringsoplæg på arbejdsmarkedsområdet (B)
 • Bevilling af midler til julehjælp 2020 (B)
 • Orientering til byrådet om personalepolitiske overvejelser ved påskønnelse af ansattes indsats i forbindelse med COVID-19 situationen (O)
 • Udpegning til Handicaprådet (B)
 • Nedlæggelse af Slagelse Gymnasiums Legatfond (B)
 • Justering af politisk mødekalender 2021 (B)
 • Initiativsag - Renovering af de faldenes mindetavler på Antvorskov Kaserne (B)
 • Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)
 • Initiativsag - Parkeringsnormer og parkeringsbehov i Slagelse By (B)
 • Initiativsag - RGS Nordic Water Solutions udledning af forurenende stoffer til Agersø Sund (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 14. december 2020. Det er den med Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung