Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. august 2019. Det er den med Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • (UDSAT) Organisering for færgerne (B)
 • Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)
 • Udpegning af stedfortrædere til Det særlige Børn og Unge-udvalg (B)
 • Anmodning om udtrædelse af udvalg (B)
 • Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)
 • Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)
 • Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)
 • Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)
 • Slagelse Almenenyttige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)
 • Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)
 • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)
 • Tilbageførsel af 0,7% effektivisering på Børn- & unge og på Ældreområdet årligt fra 2020 og frem (B)
 • Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)
 • Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)
 • Opdateret vedtægt for Slagelse Musikskole (B)
 • Orientering om status på Guldagergaard (O)
 • Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)
 • Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
 • Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)
 • Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)
 • Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)
 • Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (O)
 • Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)
 • Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)
 • Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om folkebibliotekernes betydning (B)
 • Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om udlicitering og dens konsekvenser på det grønne område (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. august 2019. Det er den med Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung