Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 19. december 2022. Det er den med TD - 2 Nye Skoledistrikter.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 7 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 2 sekunder
 • Ressourcepolitik 2022-25 (B) Trung taler
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 16 sekunder
 • Sofie Janning (A) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 2 minutter
 • Lis Tribler (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 42 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 23 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 1 minut
 • Henrik Brodersen (O) ca. 1 minut
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 14 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 9 sekunder
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 32 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 17 sekunder
 • Christopher Trung (C) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 2 minutter
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Lis Tribler (A) ca. 2 minutter
 • Samlesag Anlægsregnskab Økonomiudvalget 2022 (B) Radikale taler
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 34 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 4 sekunder
 • Budget 2024-2027 - Tids- og procesplan (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 4 minutter
 • Nikolaj Bjørk (V) ca. 38 sekunder
 • Godkendelse af takster som indgår i budget 2023 (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 37 sekunder
 • Takster - Slagelse Teater 2023 (B)
 • Rammeaftale om tilskud til drift - Trelleborg Museum, Nationalmuseet 2023-2024 (B)
 • Jørgen Grüner (F) ca. 2 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 21 sekunder
 • Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter - Fonden Guldagergaard 2023-2024 (B)
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 27 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 1 minut
 • Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter - Kongegaardsfonden 2023-2024 (B)
 • Anlægsregnskab vedr. etableringen af 9 fritliggende skæve boliger (B)
 • Anlægsregnskab Livs- og læringshuset (B)
 • Fremtidig drift af Pyloner (B)
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 12 sekunder
 • Nedlukning af Slagelse Erhvervscenter A/S (B)
 • Jane Dahl (C) ca. 42 sekunder
 • Jørgen Grüner (F) ca. 28 sekunder
 • BoligKorsør Motalavej - Skema A til godkendelse vedrørende Infrastrukturprojekt (B)
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 8 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 31 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 55 sekunder
 • FOB Ringparken - Skema A til godkendelse vedrørende Infrastrukturprojekt (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 16 sekunder
 • BoligKorsør afd. 35 Helhedsplan, garantistillelse, kapitaltilførsel og godkendelse af skema A (B)
 • seat 01 ca. 58 sekunder
 • Jane Dahl (C) ca. 1 minut
 • seat 01 ca. 26 sekunder
 • Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2023-2024 (B) Radikale taler
 • Troels Christensen (C) ca. 59 sekunder
 • Jane Dahl (C) ca. 13 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 1 minut
 • Jane Dahl (C) ca. 46 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 3 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 24 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 35 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 44 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 39 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 15 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 38 sekunder
 • Troels Brandt (B) ca. 16 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 22 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 29 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 34 sekunder
 • Nicki Ottevig (V) ca. 3 minutter
 • Jane Dahl (C) ca. 51 sekunder
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Troels Brandt (B) ca. 38 sekunder
 • Tilsynspolitik 2023-2026 for personlig og praktisk hjælp, madservice samt rehabilitering (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 4 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 5 sekunder
 • Stén Knuth (V) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 5 sekunder
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 2 minutter
 • Sofie Janning (A) ca. 1 minut
 • Udkast til revideret Værdighedspolitik for ældreplejen (B) Trung taler
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 39 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 1 minut
 • Pernille Ivalo Frandsen (V) ca. 3 minutter
 • Christopher Trung (C) ca. 1 minut
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Britta Huntley (A) ca. 1 minut
 • Pernille Ivalo Frandsen (V) ca. 47 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 22 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 38 sekunder
 • Pernille Ivalo Frandsen (V) ca. 2 minutter
 • Serviceniveau plejecentre (B) Trung taler
 • Helle Dalsgaard (F) ca. 59 sekunder
 • Christopher Trung (C) ca. 1 minut
 • Troels Brandt (B) ca. 40 sekunder
 • Anvendelse af frigjorte midler via effektiviseringer inden for Sundhedsudvalgets område (B) Trung taler
 • Henrik Brodersen (O) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 8 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 27 sekunder
 • Pernille Ivalo Frandsen (V) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 30 sekunder
 • Christopher Trung (C) ca. 5 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 20 sekunder
 • Nikolaj Bjørk (V) ca. 1 minut
 • Ali Yavuz (A) ca. 9 sekunder
 • TD - 2 Nye Skoledistrikter (B) Trung taler
 • Troels Christensen (C) ca. 2 minutter
 • Josh Bjørkman (D) ca. 33 sekunder
 • Ali Yavuz (A) ca. 51 sekunder
 • Anders Nielsen (UFP) ca. 31 sekunder
 • Christopher Trung (C) ca. 1 minut
 • Nikolaj Bjørk (V) ca. 1 minut
 • Ali Yavuz (A) ca. 42 sekunder
 • Josh Bjørkman (D) ca. 37 sekunder
 • John Dyrby Paulsen (A) ca. 58 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 10 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 49 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 1 minut
 • Stine Søgaard (V) ca. 2 minutter
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 2 minutter
 • Phillip Westh Weirup (C) ca. 2 minutter
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Henrik Brodersen (O) ca. 3 minutter
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 2 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 12 sekunder
 • Jørgen Grüner (F) ca. 1 minut
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 45 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 47 sekunder
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 20 sekunder
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 3 minutter
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 17 sekunder
 • Finansiering af udgifter ved konvertering af fritidshjem til SFO (B)
 • Grænse for optag ved frit skolevalg (B)
 • Henrik Brodersen (O) ca. 30 sekunder
 • Vedtagelse af DK2020 Klimaplan (B)
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 41 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 57 sekunder
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 32 sekunder
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 34 sekunder
 • Henrik Brodersen (O) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 3 minutter
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 4 minutter
 • Unnie Oldenburg (A) ca. 1 minut
 • Knud Vincents, Borgmester (V) ca. 16 sekunder
 • Cykelsti på Valbyvej, Cykelpulje 2021 – Ekspropriation (B)
 • Anne Bjergvang (A) ca. 1 sekunder
 • Anlægsønske til udvidelse af Skælskørvej i Slagelse (B)
 • Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vadværker for 2023 (B)
 • Godkendelse af indkøbsaftale for en standardfærge for Omøfærgen (B)
 • Jørgen Grüner (F) ca. 3 minutter
 • Nikolaj Bjørk (V) ca. 20 sekunder
 • Tillæg til vandforsyningsplan 2010-2020 (B)
 • Forslag til Lokalplan 1255, Solenergianlæg ved Tjæreby samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsrapport (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1018A, Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021 (B)
 • Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)
 • Thomas Clausen (Ø) ca. 33 sekunder
 • #29 - Anmodning om optagelse af sag: Indkøb af varer fra Israel samt venskabsby i Palæstina - Enhedslisten
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 19. december 2022. Det er den med TD - 2 Nye Skoledistrikter.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung