Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 20. juni 2022. Det er den med Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budget 2023-2026 - status pr. juni 2022 (B)
 • Ansøgning om anlægsbevillinger kommunale almene boliger (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling Daginstitution Skovsøbakken (B)
 • Slagelse Boligselskab afd. 26 - optagelse af lån og kommunal garantistillelse (B)
 • Slagelse Boligselskab afd. 31 - optagelse af lån og kommunal garantistillelse (B)
 • Forslag til Lokalplan 1252 Boliger ved Toften, Slagelse og Tillæg nr. 3 til KP 21
 • Forslag til Lokalplan 1260, boliger Smedegade 41, Slagelse samt Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2021 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1241, Etageboliger ved Rytterstaldstræde, Slagelse, med Kommuneplantillæg nr. 5 (B)
 • Forslag til lokalplan 1269 - Byudvikling i Ringparken vest i Slagelse (B)
 • Forslag til Lokalplan 306A, Bevaringsplan for Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1270, Foodtruck ved Stillinge Strand (B)
 • Principbeslutning om at kunne ekspropriere (B)
 • Forpagtning af Slagelse Teater 2023 og frem (B)
 • Ændring af de prioriterede indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)
 • Færgedriften - takstregulering pr. 1.7 - budget 2022 (B)
 • Lukning af Mestringsenheden (B)
 • Regulativ for husholdningsaffald 2022 - til høring (B)
 • Regulativ for husholdningsaffald 2024 - efter høring (B)
 • Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi (B)
 • Anvendelse af Slagelse Kommunes historiske byvåben (B)
 • Udpegningsret til bestyrelsen i Købmand I. Ø. Andresens Legat for Nakskov og Slagelse (B)
 • T1 - Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Miljøkonsekvensrapport, sammenfattende redegørelse, miljøgodkendelse og § 25 tilladelse (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 20. juni 2022. Det er den med Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung