Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. marts 2018. Det er den med Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)
 • #3 - Revideret styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder (B)
 • #4 - Valg af medlemmer til økonomiudvalget (B)
 • #5 - Valg til de stående udvalg (B)
 • #6 - Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)
 • #7 - Lånoptagelse 2018 (B)
 • #8 - Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)
 • #9 - Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)
 • #10 - Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)
 • #11 - Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)
 • #12 - Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)
 • #13 - Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)
 • #14 - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem
 • #15 - Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)
 • #16 - Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)
 • #17 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)
 • #18 - Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)
 • #19 - Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)
 • #20 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)
 • #21 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)
 • #22 - Informationssikkerhedspolitik (B)
 • #23 - Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)
 • t1 #25 - Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)
 • #24 - Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E) (Lukket)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 26. marts 2018. Det er den med Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung