Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. november 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)
 • #3 - Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)
 • #4 - Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)
 • #5 - VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)
 • #6 - Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)
 • #7 - Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)
 • #8 - BoligKorsør afd. 22, garanti (B)
 • #9 - Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn
 • #10 - Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)
 • #11 - Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)
 • #12 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)
 • #13 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)
 • #14 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)
 • #15 - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)
 • #16 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)
 • #17 - Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)
 • #18 - Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)
 • #19 - Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)
 • #20 - Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)
 • #21 - Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)
 • #22 - Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)
 • #23 - Initiativretssag fra Frederik Pedersen vedr. kondemnering af ejendom Halsebyvej 108 (B) - Taget af
 • #24 - Initiativretssag fra Frederik Pedersen vedr. Valmuevej 1A, Slagelse (B)
 • #25 - Genoptaget - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. november 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung