Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. november 2016. Det er den med Initiativretsag - behandlingen af borgere på opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2016 (O)
 • #3 - Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (B)
 • #4 - Forhøjelse af kassekreditten (B)
 • #5 - Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i nye henteordninger for husholdningsaffald - hovedprincipper (B)
 • #6 - Underskriftbemyndigelse (B)
 • #7 - Anmodning om kommunalisering af Sørby Børnehave (B)
 • #8 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)
 • #9 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)
 • #10 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)
 • #11 - Anlægsbevilling - Rådgiverydelser vedrørende etablering af østvendte ramper til Vestmotorvejen ved motorvejstilslutning 41 Tjæreby (B)
 • #12 - Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekter 2016 (B)
 • #13 - Henvendelse fra Børnehave Fredensgade om lån til udvidelse af kapaciteten (B)
 • #14 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje (B)
 • #15 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 6 ejendomme (B)
 • #16 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - Skælskør Vandrehjem (B)
 • #17 - Forhøjelse af pulje til medfinansiering af Bredbåndspuljen (B)
 • #18 - Godkendelse af takster vedr. Budget 2017-2020 (B)
 • #19 - Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og Flakkehaven (B
 • #20 - Projekt Ringparken/Motalavej - sammenhæng med den kommende boligsociale helhedsplan (B)
 • #21 - Ændring af fundats for Kongegaardsfonden (B)
 • #22 - Opfølgning på bygningsdrift - november 2016 (E)
 • #23 - Initiativretsag - Der kan ikke dispenseres fra kravet om Børneattester (B)
 • #24 - Initivativretsag - kommunens opkrævning af for megen betaling for transportudgifter (B)
 • #25 - Initiativretsag - behandlingen af borgere på opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark (B)
 • #26 - Intitativretsag - Andelen af tosprogede elever i Slagelse Kommunes skoleklasser (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. november 2016. Det er den med Initiativretsag - behandlingen af borgere på opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung