Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. februar 2023. Det er den med Sagsbehandlingstider på hjælpemidler.
 • 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 • 2. Anlægsbevillinger under Økonomiudvalget (B)
 • 3. Anlægsbevillinger Drift og Teknik (B)
 • 4. Godkendelse af spildevandstakster for 2023 for SK Spildevand A/S
 • 5. Godkendelse af drikkevandstakster for 2023 for SK Vand A/S (B)
 • 6. Skolebestyrelser ved nedlæggelse af skoler (B)
 • 7. Forskønnelse af tunnel under Slagelse Station (B)
 • 8. Kravspecifikation for varmestue til socialt udsatte borgere i Korsør (B)
 • 9. Anmodning om kommunalisering af Stillinge Børnehave og Vuggestue (B)
 • 10. Udmøntning af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (B)
 • 11. Sagsbehandlingstider (B)
 • 12. Sagsbehandlingstider på hjælpemidler (B)
 • 13. Endelig vedtagelse af lokalplan 1249 Boligbebyggelse i Fårdrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøscreening (B)
 • 14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1280, Vandværk ved Trafikcenter Allé, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021 (B)
 • 15. Byrådsmedlemmer anmoder om udskiftning i Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget (B)
 • 16. Ebbe Ahlgrens udtræden af Byrådet (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. februar 2023. Det er den med Sagsbehandlingstider på hjælpemidler.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung